Huisregels

Op en rond het evenemententerrein vragen we je de aanwijzingen te volgen van de organisatie en haar medewerkers.

 

• Het is verboden te roken in de Flanders Expo.

• De organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor de producten van haar standhouders.

• Gebieden buiten de hallen mag je niet betreden en zijn op eigen risico.

• Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.

• De toegangskaart dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.

• Het is verboden op en rond locatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/of interviews/enquêtes af te nemen zonder toestemming van de organisatie.

• Zonder geldige accreditatie is het verboden om te foto’s, geluids-, en/ of beeldopnamen van Goed Gevoel Ladies Fair te verspreiden. De organisatie zal op straffe hiervan de apparatuur in beslag nemen en aanvaardt voor het in bewaring nemen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/of gekochte goederen van de bezoekers.

• De organisatie behoudt zich het recht voor om jassen en tassen te controleren.

• Op locatie worden beelden en geluidsopnames gemaakt. Aanwezigen stemmen in met de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

• Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

 

"Dat ik mooie kleren draag, betekent niet dat ik rijk ben. Het betekent dat ik financieel gezien niet altijd goede beslissingen neem. "

Goed Gevoel Magzine
Web design en development by Lavagraphics